Flat-Chest Kitten Syndrome (FCKS)

Flat-chest kitten syndrome er en lidelse hos katter som gjør at bryst og ribben blir trykket sammen og forårsaker en lungekollaps. TIlstanden er et bløtvevsproblem og er ikke koblet til skjelett misdannelser eller Vertebra.

Lungekollapsen kan derimot være et symptom som er forårsaket av deformering av skjelettet som feks Pectus Excavatum. I milde tilfeller blir undersiden av brystet flatt (dette er også grunnen til at tilstanden har fått navnet sitt flat-chest /flatt-bryst., ekstreme tilfeller er hele bryskassen helt flat og kan se ut som kattungen er blitt “tråkket på”. Noen kattunger går fra å være normale ved fødsel til helt flat på ett par timer etter fødsel.

FCKS er oftest forårsaket av at lungene kollapser. Tidligere mente man at det kom av muskelspasmer i interkostalmusklene. Det er mange årsaker til en lunge kollaps, og derfor også mange årsaker til at FCKS oppstår hos kattunger.

MULIGE ÅRSAKER:

ATALEKTASE: er utilstrekkelige forsøk på respirasjon av nyfødte. Bronkial obstruksjon eller frahvær av alveolene (dette er et belegg som legger seg på lungene og forhindrer overflatearealet å feste seg. Mangel på alveolene reduserer arealet som er nødvendig for å ha en effektiv oksygenutveksling og utvikler lungekollaps om det er alvorlige tilfeller.

De fleste årsakene til denne tilstanden med mangel på alveolene er når kattungene er premature. I store kull er det ikke unormalt at kattungene er små og lett underutviklet som da kan forårsake dette. Kattunger er født blinde,døve og tarmsystemet er enda ikke fult utviklet ved fødsel, så en liten prematuritet kan enkelt føre til en evt defekt og avgjør om de vil overleve eller ei.

Her er et røntgenbilde av katt med Atalektase.

Om en kattunge ikke skriker eller åpner lungene ved fødsel, på tross av at den er fult utviklet kan dette føre til atelektase. Partier med alektase i lungene vil da gjøre slik at kattungen ikke fungerer slik den skal i lungene sine. Dette kan også føre til total lunge kollaps om kattungene legger seg og pustefrekvensen faller, da kan partiene med alektase utvikle seg til store områder og fører til en total kollaps av lungene. (Før i tiden ble også spedbarn snudd på hodet og klapset på ryggen med en gang de ble født,dette ble gjort av den grunn at væske some vt ligger i lunger og pusterør vil renne ut av munnen og bort fra lunger og systemet, samt at når barnet skriker utvider de lungene og de fyller seg ut så mye de kan og vil da føre til en forminsket risiko for en lunge kollaps, av den samme grunn kan det være lurt at oppdrettere såvel katt som hund også snur sine små ved fødsel og får de til å lage lyd.)

HYALINMEMBRANSYKDOM: er en tilstand hvor hyalinlignende membran i de terminale luftveiene , som i sjeldne tilfeller fører til FCKS. Trykk fra utsiden av lungene pga luft eller væske kan forårsake atalektase samtidid blokkere luftpassasjen pga slim oppsamling i lufveiene, ofte forårsaket av lungesykdommer eller infeksjoner, dette er mest vanlig ved utvikling av FCKS når kattungene er over 10 dager gamle, de er da ikke sterke nok til å puste gjennom blokkasjen (pga sykdom) eller den kan ha inhalert melk i lufveiene når den diet mor.

INHALERTE GJENSTANDER: Det er også mulig at en kattunge kan ha inhalert noe som blokkerer eller irriterer lufveiene, ved at ungene ligger på et underlag som loer, og at de har fått dette inn. (Husk her at kattens tunge er full av papiller, som lodotter og andre ting lett fester seg fast i og som kattungene når de er små ikke har sjans å få bort på egenhånd) . Dette kan føre til sekundør alektase og lungekollaps. Det samme gjelder feks svulster på i lunger eller lufveier som kan da blokkere på samme måte som evt fremmedlegem.

HIKKE: IHHT FCKS har oppdrettere rapportert inn at posisjonen til tarm og thorax ser ut til å kunne stoppe hikke. Hikken stoppes da ved å klemme Phrenic nerven i nakken mellom fingertuppene. Kattunger som har FCKS av denne typen vil forbedre seg temmelig fort. Noen vil trenge oppfølging for å forhindre at hikken gjentar seg.

INFEKSJONER: Lungekollaps kan også oppstå ved en feil i epiglottis, (epiglottis sitter nede ved strupehodet og har som funskjon å forhindre at man får mat eller drikke ned i luftveiene) En feil her vil da gjøre slik at det blir trukket inn luft i fordøyelseskanalen istedenfor i lungene. En kortvarig feil her forårsaker kolikk og vil ved ordning på kolikken gå tilbake av seg selv.

Her ser man hvor epiglottis sitter.

Amerikanske veterinærer foretok obduksjon og analyse av lungekollaps hos kattunger med FCKS, hvor tilstedeværelse av herpes viruset var tilstede (herpes viruset er noe de fleste katter er bærere av, men som ikke alltid slår ut )

ERNÆRING: Taurin eller kalsium mangel hos mor under drektighet sies å kunne ha en avgjørende faktor på at noen individer utvikler FCKS.

ARVELIGHET :

Det er enda ingen statistikk på at FCKS kan skyldes genetiske faktorer. Det man vet er at enkelte linjer ser ut til å produsere flere avkom med denne tilstanden en andre linjer, men forskere vet enda ikke om det er pga arvelighet eller pga at flere katter med disse linjene har vert med i rapporteringen til forskningen på FCKS innen sin rase.

Saperstein, Harris og Leipold hadde i 1976 en forskningsrapport ute som mener at FCKS er arvelig betont, men rapporten har ingen beviser til å kunne støtte oppunder dette. Men på tross av manglende beviser er denne rapporten blitt referert til flere ganger senere ved forskning.

Det man ser er at de fleste tilfeller er det en kattunge i et kull som er defekt, noen ganger deler av kullet, en sjelden gang kommer det hele flatchest kull. Noen ganger får en oppdretter også flere FCKS kattunger i flere kull på rad, for så å plutselig gå tilbake tila t det fødse normale kattunger. Og forskere mener da at miljø spiller en stor faktor her.

FCKS er rapportert inn i flere forskjellige kull, både hos linjer det ikke er rapportert noen tilfeller før, parringskombinasjoner som gjentas selv om man har hatt FCKS på individer av samme parring før, så blir en ny parring gjerne uten FCKS.

Det menes også at linjer hvor mor produserer mye melk, kan være en årsak til kolikkrelatert FCKS hos kattunger og kan derfor indikere en mulig arvelig tilnærming.

BEHANDLING:

Det er enda ikke noen klar og god behandling på en FCKS katt, da det er mange forskjellige årsaker som forårsaker tilstanden, samt i hvilken grad kattungen er rammet.

Ved hikke som årsak kan man som nevnt tidligere klype på phrenic nerven. Klem noen sekunder om gangen. (anbefales å bli vist dette av veterinær før man setter igang selv. )

Noen velger å splintre kattungene sine, ved å lage en body av enten tøy eller dorull, plastflaske osv. (Denne settes tett innpå brystkassen og tvinger den inn i en normal tilstand,på den måten får brystkassen press og kan gi et bedre lufttrykk på lungene, slik at de gradvis får åpnet seg igjen. Noen kattunger vil alikevel føle ubehag ved å bli splintret da det også kan føre til at brystbeinet beveger seg innover istedenfor utover. Utfør ikke splintring før du har konsultert med veterinær , også for å få vite rett pressmengde på din splintring.

Fysioterpai/masasje: Dette gjør at brystet rundes av ved presset fra masasjen og et mildt trykk vil da også naturlig falle sammen med bevegelsen av thorax ved pusting. Her forsvinner også presset man gir når man slipper og man oppnår da kunat man ved press vil få utvidet lungekapasiteten gradvis.

Noen mener også at å oppmuntre kattungen til å ligge på siden, eller å legge en annen kattunge over den når den ligger å sover på siden vil legge et press på brystkassen som vil være gunstig for den berørte kattungen.

Ved ubehag ved masasje bør man ikke gjøre dette. Her bør man også vite hvor hardt og lenge man bør og kan holde i samråd med veterinær.

Noen mener også at kattunger med FCKS bør liggem mykt for å ikke få et unødig hardt press på sin allerede flate brystkasse. Dette er dog heller ingen teorier ihht forskning som sier er avgjørende for utfallet for de berørte små.

HÅNDTERING AV EN FCKS KATTUNGE:

Det er viktig å ikke drive å håndtere en berørt kattunge for mye, dette kan føre til unødig stress for kattemor og kattungene, samt vekttap og sløvhet. Man bør derfor utføre ekstra håndtering som mating, massasje når man sjekker kattungene vekt på samme måte som man håndtere en frisk kattunge.

OVERLEVELSE:

Her er det også mange teorier ute å går, en tommelfinger regel er at om en kattunge går opp i vekt (selv om den ikke øker i takt med de andre som ikke er rammet i sitt kull, er dette et godt tegn.

Eller er alvorlighetsgraden av FCKS med på å avgjøre om de vil overleve eller ei. En frisk kattunge puster kun ved hjelp av brystkassen, en kattunge med FCKS kan også klare dette, men i enkelte tilfeller suger de tarmen oppover for hvert pust, dette har forskning vist at ofte minsker sjansen for å overleve.
Ellers om tilstanden er stabil, og ikke øker ettersom kattungen vokser, er det også større håp om at de vil overleve.

Det er to punkter som er rapportert inn som avgjørende ved overlevelse. Om kattungen som er rammet fortsatt er flat, men overlever de 3 første ukene er det større sansynlighet for at den vil klare seg, mange vil også ha kommet tilbake i normal form innen de første 3/4 ukene. Er kattungen fortsatt flat etter den første mnd, vil de oftest innen de 6 /7 neste3 mnd vokse dette av seg helt. De som overlever denne perioden ser ut til å klare seg helt som normalt i livet.

I enkelte land gis det også antibiotika for FCKS, ihht rapporter her har det vist at de oftest har kommet seg raskere en de som ikke har fått behandling, noe som kan støtte oppunder teorien om BAKTERIER som kan forhindre en full lungekapasitet. n

Noen FCKS kattunger, vil slite med pusteproblemer, noen tilfeller hjertelidelser pga kompersjon av thorax. Hjerteproblemene er ogte hørbare ved veterinærkonsultasjon. Noen ganger også Kyfose (Kyfose er kort forklart en krumming i ryggsøylen,årsaken til dette oppstår kan være sykdom, brudd, medfødt defekt, skader i mellomvirvel skiver eller komme med alderen. )

Røntgenbilde av kattunge med problemer med thorax og kyfose

Oppdrettere bør derfor følge med på kattungens utvikling, leker den på lik linje som sine andre søsken? Blir den mer sliten og trenger hvile oftere? Er den andpusten ved lek og bevegelse? Og utvikler kattungen seg normalt?

KAN MAN AVLE PÅ EN KATT MED FCKS?

Her må man se på årsaken til FCKS i kullet, om det ser ut til å være genetisk eller ikke. Noen FCKS katter som har blitt brukt i avl har gitt lidelsen videre, mens andre har ikke gitt noen defekte avkom, på tross av at de selv var rammet som små. Enkelte katter ser ut til gi gjentatte kull med lidelsen på unger, disse linjene anbefales ikke å benytte seg av. Linjer hvor tilstanden ser ut til å dukke opp ofte, og individer som gir FCKS i hvert kull er anbefalt å tas ut av avlen, og kastrere.

Er årsaken til tilstanden kolikk relatert til feks overproduksjon av melk, trenger man ikke å ta disse ut av avlen. Denne tilstanden kan man vite om man ved kattungen responderte på når den ble klemt på prenic nerven eller at det ble gitt flytende parafin for å lette kolikken.

Man bør også tenke om man vet nok om hva som er årsaken til lidelsen før man setter en slik katt i avl. Personlig fraråder jeg å benytte disse individene videre i avl. Man trenger ikke å hente seg inn evt fremtidige problemer for rasen man ønsker å forbedre i sitt avlsarbeid.

Om man velger å avle på en FCKS katt sørg ivertfall for at partner og dens linjer er fri for dette.

ANDRE ÅRSAKER TIL FCKS

Noen ganger viser det seg at det er en beindeformering som Pevtus Exavatum(takbryst) eller Kyfose. (dette er karakterisert hos kattunger ved at de har et søkk i ryggraden like bak skulderbladene. Selv om en kattunge kan bli født med en av disse deformitetene, kan ekstreme former for FCKS føre til at kyfose utvikles hos en ellers normal kattunge, ettersom kattungen vokser med ryggraden holdt i en unormal stilling pga den flate brystkassen. Når det er bendeformiteter i overkroppen eller andre problemer til stede, kan dette bidra til funksjonsfeil i bløtvevsorganer som luftveier og fordøyelsesystemet.

KORT OPPSUMMERING :

  • Ofte tungpustet
  • kan bli fort trette
  • Viser ofte ett lavere aktivitetsnivå en søsken
  • Vokser ofte senere en søsken
  • Kan i enkelte tilfeller vise en dårligere almenntilstand en resten av søskenflokken
  • Har ofte spredde frambein
  • Kan anlegge en padle lignende gange.

Det flate brystet som oppstår, gjør at kattungen ikke får utvide lungene ordentlig i hvert pustetak, og kan føre til lungekolaps. Muskelene i mellomgulvet og ribbeina trekker seg ikke sammen skikkelig, og gjør slik at kattungen ikke får slappet skikkelig av og må bruke ekstra krefter og energi på å få nok oksygen. Det vil ofte se ut som kattungen har ett problem med luftveiene ofte antatt som infeksjon eller blokkering. Men når dette undersøkes nermere blir det ofte anslått tilå faktisk være Flat chest syndrom. Noen oppstår også bilyder på hjertet da hjertet kan mangle plass nok i brystet.

Her vises forskjellen på et normalt bryst, flatchest og funnel chest.

BILDER AV KATTUNGER MED FLAT CHEST SYNDROM:

Her kan man se hvordan en kattunge med flat chest kan slite med pusten ( se på den sorte) Video tilhører Anette krogsund, og jeg har fått tilatelse til å gjengi den her.

Takk til : Anette Krogsund for bilder og video.

Her vises et diagram fra fra GCCF over tilfeller flatchest fordelt på raser og antall unger berørt av FCKS.

KILDER:

GCCF, Pawpeds, American Animal Hospital Associations,Saperstein, Harris , Leipold, Journal of feline medicine and surgery of Charlston, Swartz, Sturgess,