Hcm

Hypertof Kardiomyopati (HCM) på katt Hypertof betyr forstørret og Kardiomyopati betyr hjertemuskelsykdom. Hypertof Kardiomyopati (forkortelse HCM) er den mest vanlige hjertesykdommen å katter. Den gir en fortykket hjertemuskel på bekostning av pumpevolumet i hjertet.

I en sweitzisk undersøkelse på avlkatter ble det påsvist HCM på hele 8.3% av kattene som var med i undersøkelsen.På Maine Coon antas sykdomsprosenten å ligge på mellom 10-15%. Større hannkatter ser ut til å være overrepresentert og utvikler gjerne sykdommen tidligere en hunnkattene. Diagnosen kan som regel stilles når katten er mellom 1-5 år gammel. 

Genetikk: Sykdommen er arvelig, og flere mutasjoner og gener kan føre til HCM, som kan gjøre avlsarbeidet noe vanskeligere. Hos Maine Coon nedarves genet dominant med ufullstendig penetrans, det betyr at en bærer ikke alltid utvikler sykdommen til tross for at det er et dominant gen. Gjennom målrettet avlsarbeid kan man redusere antallet syke katter i avl, og dermed redusere antallet syke katter i fremtiden.For å oppnå gode resultater med avlsarbeidet er det viktig at flest mulig katter som brukes i avl blir testet og et anbefalt screeningprogram blir fulgt. 

SYMPTOMER: Ikke alle katter med HCM viser noen form for symptomer. Men de vanligste symptomene er pusteproblemer, slapphet, nedsatt appetitt. Noen katter dør plutselig uten noen symptomer på forhånd. En vanlig komplikasjon til HCM er blodpropp på grunn av omløpsmønster i hjertet kan det dannes små blodklomper som setter seg fast i blodårene og stopper blodtilførselen. Vanligste stedet for blodpropp er i den hovedpulsåren, rett foran der den deler seg opp til bakbeina. Kattene blir da lammet i bakbeina. Noen katter får en suselyd som kan høres med stetoskop.Det finnes også andre forandringer i hjertet som kan gi en slik suselyd, som kan diagnotiseres via hcm screening hos kardiolog. 

HCM SCREENING MED ULTRALYD Undersøkelsen tar ca 30 minutter. Katten blir, microchipen sjekket og man lytter på hjertelydene. Man fyller ut skjema fra pawpeds (legg ved link her) Deretter studeres hjertet med ultralyd for å se etter fortykkede hjertemusklerområder, lekkasje på hjerteklaffene, hvordan hjertet beveger seg og hvordan blodstrømmningene ser ut. Undersøkelsen gjør ikke vondt, men katte må ligge stille under undersøkelsen. Det er lurt for statisitikken på rasen og ta screeningen i regi pawpeds for å få en statistikk og samme avleser på kattene. 

GENTEST Maine Coon har påvist en genforandring (A31P) på MYBPC3 (Myosin Bindende Protein C genet), som er forbundet med økt risiko for å utvikle sykdommen HCM. Det foreligger kommersielle gentester som kan tas hos veterinær. Det antas at omtrent 1/3 del av alle Maine Coon er bærere av A31P mutasjonen. En stor del av disse kattene utvikler aldri sykdommen.Test resultatHCM stausN/N =NormalN/HCMmu= BærerHCMmu/HCMmu=HCM Syk kattOgså Katter med negativ gentest kan utvikle sykdommen HCM.Det betyr at A31P mutasjonen ikke er den eneste faktoren som gir HCM, og som viser viktigheten av screeningprogrammet. 

AVLSANBEFALINGER For Maine Coon er det utarbeidet anbefalinger med tanke på screening. Se her www.pawpeds.comAvlskatter anbefales undersøkt før de brukes i avl ved ca 1 års alder. Deretter årlig til katten har fylt tre år. Der etter testes katten ved 5 års aldere og evnt. ved åtte år alder. Katter som testes fri (og ikke har noen nære slektninger med HCM kan brukes i avl. Katter med HCM uansett grad bør ikke brukes i avl.

Her ser man forskjell på en normal og en fortykket hjertemuskel