Hips/HD

Hoftedysplasi er en medfødt og arvelig defekt som påvirker hofteskålene i bekkenet. Hofteskpålene er ofte grunne noe som fører til at hoftekulene ikke sitter ordentlig. Hoftekulene skal normalt ligge godt inni hofteskåla. Når hoftekula ikke passer med skåla, kan dette føre til gnissinger og tærer brusken delvis eller helt vort i hofteleddet. Til slutt kan man stå igjen med at skjelett mot skjelett gnisser sammen og det kan bli veldig smertefult for dyret.

SYMPTOMER:

Symptomer på HD kan komme fra en eller begge hoftene. Symptomer er lettere å oppdage hvis de kommer fra en hofte, enn hvis begge hoftene er like vonde. Symptomene kommer gjerne på slutten av en arbeidsøkt,om vi tenker hund, og ser vi på katt kan vi legge merke til symptomer etter feks lek, eller enda mer typisk: Når dyret har hvilt seg etter trening/lek, og begynner å bevege seg igjen. Etter hvile kan dyret være relativt halte og stive, men etter en god oppvarming, kan symptomene forsvinne – i hvert fall for ei stund

Typiske symptomer på HD

  • Stivhet
  • Kortere steglengde
  • Halthet
  • Tap av muskulatur i bakparten
  • Nedsatt arbeidsevne – «orker mindre»
  • Vegring mot å hoppe opp på ting
  • Smerteytringer under arbeid/bevegelse/hopp


ARVELIGHET: Man vet at HD er arvelig både på katt og hund. Det som er enklest måte å forklare arveligheten med og også å fremme det å faktisk følge ett helseprogram når det gjelder Hd røntgen er å si at man har feks ett individ som er røntget fri for HD dette individet sitter med 6 bra gener og 4 muterende gener, dette individet parres med ett som også sitter med 6 bra gener og 4 muterende gener. Avkom kan da arve de gode genene og selv gå fri ut på HD statistikken, men er man uheldig kan dette avkommet arve de 4 negative fra hver av sine foreldre som da gir den totalt 8 mutasjoner og 2 gode. Som da mest sannsynlig vil gi såpass HD utslag at det er anbefalt å ta ut ifra avlen. Dette kan selvsagt også gjelde avkom fra foreldre med HD utslag at de arver de gode genene og ikke mutasjonene. Men det vi IKKE vet om HD og arvelighet er hvordan det eksakt slår ut. Derfor er det også viktig å gjennomføre en HD røntgen av alle avlsdyr for å kunne sette sammen individene med en partner som utad via tester kan kompensere for mangler på ene av foreldredyrene feks.

MILJØ : Både hund og katt sies at hd er arvelig men det har også noe å si hvilket miljø individet faktisk har. Har man ett dyr som for det meste holder seg i ro, eller bare går stille daffe turer rundt i leilighet eller ute på tur med eier, så kan det utvikle en større grad en de som får beveget seg og får legge en viss styrke i sitt skjelett og brusk. Det er med hund flere ganger sett individer som er røngtet med utslag som er blitt betraktelig bedre ved 2 gangs røntgen etter å ha fått bevege seg i feks sand, eller skogsterreng som krever litt mer jobb. Dette gjelder selvsagt ikke alle individ det må man se litt ut ifra graden som blir gitt individet. men miljø har faktisk noe å si. Ergo er det viktig å la sine dyr få beveget seg så mye som mulig. Har man innekatter bør man både leke/trene med de, og ha tilstrekkelig med muligheter for at de kan få klatre, hoppe, løpe innendørs.

UNDERSØKELSER:

Norsk Kennelklub har egne spesialutdanede veterinærer som leser av resultatene av HD bilder. For at bildene skal leses av er det visse kriterier som må være på plass. Hunden må være minst 12 måneder gammel når røntgenbildet blir tatt, og den må være ID-merket og sedert (fått beroligende midler). For noen gigantraser gjelder 18 måneder som minimumsgrense. Til hd røntgenundersøkelse skal det tas med registreringsbevis for verifisering av hundens identitet.

Røntgenbilder blir sendt til Norsk Kennelklub for avlesning, sammen med henvisningen som signeres av dyreeier. Gjennom signaturen tillater eieren at resultatet blir gjort offentlig og kan være registrert i NKKs veterinærdatabank. Bildene bedømmes av en radiologispesialist og blir arkivert hos kennelklubben.  

Når det gjelder katter så kan kan dette sendes inn til Pawpeds eller OFA for avlesing, det gjelder da det samme som med hund, Pawpeds og OFA har egne avlesere og bildene kan tas hos enhver veterinær som kan ta røntgenbilder. Man må på forhånd ha fylt ut skjema fra den plassen man ønsker sine dyr avlest, og få stempel fra veterinær. Bildene må også sendes fra Veterinær da eier ikke selv kan sende dette inn. Man betaler en avgift for avlesingen både i Pawpeds og i OFA. OFA sitt system kan minne mest om systemet vi er vant til vi NKK og hund.

Hvordan foregår det?

I forbindelse med hd røntgenundersøkelsen lytter en veterinær til dyrets hjerte og gjør en klinisk helsesjekk før dyret blir sedert (får beroligende midler). Når dyret har sovnet blir det tatt bilder som sendes inn for avlesing. Personell som gjennomfører disse undersøkelsene må ha gjennomgått et eget kurs i Norsk Kennelklubs regi. Disse tar også bilder for innsending til Pawpeds og OFA.

Karantenetid hund ved sedering

Ved offisiell hd røntgen er sedasjon nødvendig. De legemidlene som blir brukt for sedasjon ved hofterøntgen omfattes av de nasjonale dopingforskriftene for hunder. Hunden kan ikke delta på utstillinger, prøver, konkurranser eller treninger i løpet av en karanteneperiode. For å vite hvor lang karantenetiden er må dyreeieren vite hvilke medikamenter som dyret får eller har fått.

Les mer om karantenetider for bedøvelse ved røntgen på NKKs nettside.

Graderinger :

NKK (HUND) :

A = Fri
B = Fri
C = Svak grad   
D = Middels grad
E = Sterk grad 

I dokumentet Kriterier for HD-graderkan du ser mer om kriteriene for de ulike diagnosene.

Det er i strid med de etiske grunnregler for avl og oppdrett å avle på hunder med sterk grad av hofteleddsdysplasi (HD grad E).

PAWPEDS :

Normal – godkjent i avl(fri)
Grad 1- Godkjent i avl, med fri partner
Grad 2- Utgår i avl
Grad 3 Utgår i avl

OFA

Excellent – Godkjent til avl
Good Godkjent til avl
Fair Godkjent til avl med fri partner
Borderline Godkjent til avl med fri partner
Mild Godkjent til avl med fri partner
Moderate Bør tas ut av avl
Serve Bør tas ut av avl

BEHANDLING :

Dersom dyret får diagnostisert HD kan man tilpasse trening og fôring før den utvikler symptomer. Det er også viktig å fôre vdyret med et godt fôr som er tilpasset dens størrelse. Som eier må man også passe på og ikke overfôre dyret. Dyret skal hele tiden være slank og ha en jevn vekstkurve. Det er viktig at ett dyr med HD holder seg slank slik at leddene ikke belastes mer enn normalt. Ett dyr med HD må trenes fornuftig. Jevn mosjon er viktig for alle dyr fra de er små. Er det først konstatert HD er det viktig at dyret ikke holdes for mye i ro. Unngå spontane lange turer dersom dyret ikke er vant til det. Regelmessig og jevn mosjon i noe ulendt terreng (minst mulig asfalt) er anbefalt. Er smertene og symptomene sterke kan medisiner som smertestillende og kosttilskudd og spesialfôr som hjelper å smøre leddene fine å bruke. Tilskudd av omega-3 fettsyrer anbefales til alle dyr med HD, også de som ikke viser symptomer.

Det finnes ulike muligheter for kirurgisk korrigering/operasjon av hofteleddet. Hvilken type operasjon som er aktuell blir vurdert av en ortoped som utfører inngrepet. Så her bør man føre en dialog med sin veterinær for tett og god oppfølging og de kan også være behjelpelige med å sette opp en fòrplan og ett trenignsopplegg for ditt dyr.