Polydactyl


Polyctyl kan forekomme hos alle katteraser, men man ser det oftere hos Maine Coonen. Ordet polydactyl har gresk opprinnelse og kommer av ordet poly som betyr mange og daktyl som betir sifre. Derfor er en polydactyl katt, en katt som har ekstra tær.

Normalt vil en katt ha 18 tær, med 5 på fram poter og 4 på baklabber. En polydactyl katt vil ha flere tær på en av de fire potene, noe som gjør at potene er mye større og bredere. Det er vanlig å se katter med ekstra tær på frampoter, og de vil vanligvis ha opptil 2 eller 3 tær mer en «normalen» .

Det er flere kallenavn brukt på polydactyl. Snøsko, boksehanske, votter, skipskatter, hemingway katter er noen av navna polydactyle blir kalt for.

Mange tror også at en katt med esktra tær som polydactyl er er en egen rase, og i norge ofte referert som skipskatt, dette er feil, polydactyl oppstår som ett resultat av en mutasjon i Pd genet. Mutasjonen har ett dominerende arvemønster, som betyr at om en av foreldrene er polydaktyl, vil de videreføre dette til 50% av sine avkom. De ungene som da arver mutasjonen blir fødd med ekstra tær.

At Maine Coonen har utviklet ett gen for ekstra tær, kan ha gitt rasen en fordel i naturen mener noen forskere. Å ha en større pote med ekstra tær øker gjerne stabiliteten til den ellers store kroppen Maine Coonen har. Det gir mer effektiv klatring og balanse.

Polydactyle katter ble sett på som lykke av sjømenn, da de ofte ble tatt med på sjøen for å holde mus og rotter borte fra matforsyningene i båtene.

Bildet er lånt fra messybeast.


Påvirker polydactyly helsen til en Maine coon? I de aller fleste tilfeller vil polydactyly ikke ha noen innvirkning på helsen til en Maine coon.. Maine coon med pre-axial polydactyly, noe som betyr at ekstra tå (er) er mellom ‘tommelen’ og de normale tærne, da kan det ekstra sifferet ha en tendens til å kaste seg over og bli innebygd i foten eller poten. Dette kan føre til smerte og infeksjon. I disse tilfellene er det ofte bedre å fjerne kloen. Det er ikke nødvendig å fjerne den ekstra poten, bare kloen.. Fjerning av polydaktylklør er ikke en smertefull prosess, og disse klørne er ofte mye mindre enn normale klør. Ofte må bare 1 eller 2 klør fjernes. Når du fjerner disse klørne, fjernes også behovet for konstant klipping som katten kan oppleve. Polydactyly bør ikke forveksles med felin radial hypoplasi. Dette er en genetisk tilstand som forårsaker ufullstendig vekst av de radiale beina i beinet. Som et resultat av dette er beina kortere og kan vri seg. Feline radial hypoplasia kan etterligne polydactyly da det noen ganger resulterer i dannelsen av ekstra tær. I motsetning til i polydactyly gir ikke disse ekstra tærne poten et vottelignende utseende. Ytterligere tær dannes ved siden av de normale tærne noe som gir utseendet til en labb som er for stor, men ellers normal.

Bobbi er ikke den eneste katten som er rapportert med 28 tær. Man blir ganske imponert av de store labbene.

Som eier av en polydactyl katt er det ett par ting man bør følge med på. Man bør sjekke potene regelmessig og holde klørne fine og korte.

Polydactyle Maine Cooner er oftere å se i Wales, Canada, Øst Usa og sørvest England. Det er anslått at det er 40% av alle Maine Cooner har polydactyl. I flere år ble polydactyle katter drevet oppdrett på sammen og på lik linje som de ikke polydactyle. Helt til det ble bestemt at det var uetisk å avle Maine Coon som har en genetisk mutasjon. Noen prøvde alikevel å argumentere med at det er en naturlig mutasjon som ligger hos rasen, og at det ikke er skadelig eller noe katten lider av, samt at det i visse tilfeller kan være en fordel å ha polydactyl. Det er idag oppdrettere som bevisst avler på kun polydactyle katter. Og noen har både polydactyle og vanlige i sitt avlsprogram.

New Zealand Cat Fancy Inc. (NZCF) var det første forbundet som anerkjente polydactyle katter på utstilling. Polydactyle maine cooner kunne da konkurrere på lik linje som ikke polydactyle katter, men med en egen rasestandard knyttet til polydactyl.

International Cat Association (TICA) fulgte etter i 2015, da ble polydactyle katter registrert under en egen rasekode. TICA standarden tillater opptil 7 tær på en labb, og viser ingen preferanser for mer eller mindre og har anerkjent vottelignende utseende på potene.

Fèdèration Internationale Fèline (FIFe) har forbudt avl på polydactyle katter og de har derfor heller ikke innpass ved show i regi FIFe.