Fertile katter og drektighet

Katter er å regne som høyfertile og kan produsere ett stort antall katter på kort tid. De har også sterke drifter, noe som driver den fertile katten til å ønske å formere seg. Som katteeier er det vårt ansvar å se med kritiske øyne på våre avlsdyr, og også å være bevisst hva enhver katteier setter til verden. Ikke alle katter MÅ eller BØR avles på. Og en fertil katt som ikke får parret seg kan også by på problemer.

  • En fertil hann, kan bli ett problem å ha i hus om den finner ut at den vil begynne å markere. Dette lukter sterkt, og er verken gøy for eier eller hus/inventar.
  • En hunnkatt som løper ofte og ikke får parret seg kan føre til livmorbetennelse
  • Diende hunnkatter, kan faktisk komme i løp og parre seg på ny. De kan da miste melka si og forsømme kullet de allerede har.

Prevansjonsmidler? Det finnes flere typer prevansjonsmilder for katter på markedet, men det er som vanlig både fordeler og ulemper med dette…

Prevansjonsmiddel type Ulemper
P piller – Kreftfremkallende (gir ofte jurkreft)
– – kan gi diabetes
– – Livmorbetennelse
P Sprøyte – Samme ulemper som p piller
Suprelorin hormonimplantat – endringer i slimhinner i livmor
– -Cyster på eggstokkene
Hannkatter kan også få dette, men om hannen ikke har hatt markeringstrang før, så tenk deg om to ganger da de ofte vil få høyere markeringstrang etter at implantatet er gått ut av kroppen.
-Flere sier at det er usikkert hvor lenge det faktisk har en virkning og det kan gå alt mellom 6mnd- til 30 mnd med virkning på implantatet. Som da gjør at man ikke kan planlegge en avl når man måtte ønske.

Avlshunn hukattene kan få første løpetid allerede ved 4 mnd alder, og lever de fertile så vil de ofte gå i løp frem til 10/12 årsalder (noen stopper tidligere og noen senere). Men man bør jo ikke parre en 4 mnd gammel hunn, det er viktig at katten klarer å bære frem kulla sine, er klar for morsrollen, med oppdragelse og alt hva det innebærer og også at katten er sterk nok til å bære kullet frem.

Før man parrer en hunnkatt bør man :

  • Sørge for at hunnkatten er blitt 1 år.
  • Tatt obligatoriske og utvida helsetester for sin rase
  • Få en helseattest på at katten er frisk fra veterinær

Som oppdretter i regi FIFe er det ikke lov å la en hunnkatt få mer en 3 kull på 24 mnd. Om man har gått gravid selv så kan man også tenke seg den belastingen det er å gå gravid, og det samme gjelder katter som får tette kull. Man bør også tenke på hvor mange avkom man har latt gå videre i avl etter avlsjenta og ta hensyn til hvordan svangerskap og fødsler foregår.

Parring: Hunnkatten bør få hilse på hannen i dag 2 i sin løpetid. Mange velger å la hannen komme litt før selve løpetida for å få katten i løp, eller la de bli kjent før hormonene løper. Og også mange pleier å la hannen gå sammen med hunnkatten over lengre tid. Det man må huske på ved å la de gå sammen over lengre tid er at de kan parres flere ganger.

Drektighet: ca 3 uker etter første parringsdag kan man begynne å se tegn på at katten er drektig. Symptomene da kan være

  • Kvalme og oppkast
  • Opphovna jur med tydelig mer rosa farge på brystvortene
  • hunnkatten kan sove mer en normalt.

Fra dag 28 kan man få utført ultralyd på katten hos veterinær for å få konstatert drektighet og dag 42 kan man ta røntgen for å få telle antall kattunger.

Fødsel hos katter skjer oftest mellom dag 63 og 67.

Avlshann: De blir kjønnsmodne en gang mellom 6-12 mnd alder. En fertil hann trenger ikke alltid være like enkel å ha i hus, da noen av de kan finne på å markere hyppig, noe som lukter stramt og som kan bli en plage for eier å ha i hus. Hannkatten kan også stresse mer om de bor i samme rom og også hus som fertile hunner. Noen hanner får også problemer med fetthale pga hormoner. Mange velger å ha ett eget kattehus, eller ett katterom til hannkattene. Om man er oppdretter i regi FIFe som vi er, så er det krav om å ha rommet minst 6 kvm og full takhøyde slik at de får utfolde seg skikkelig, vindu. Den skal ha daglig tilsyn og stell, få nok stimuli i hverdagen og ønske om selskap av en annen katt om hannen da trives med dette.

Det er flere oppdrettere som ofte har flere fertile hanner sammen og hvor dette fungerer utmerket.

Noe å tenke på uansett om man er registrert oppdretter eller ikke. Vi har ansvar for hva vi setter til verden.