Plans

2022

Nothing is written in stone, we can only hope our animals will fit togheter and make our dreams come true..

Kull sammen med Lindevoll`s

Lindevoll’s Chayton (far)

Dette kullet er allerede booket fult til avl, om man er heldig å få det man håper på . Tilgjengelig til kos.
Lindevoll’s Q- IreneCloner : 21,2 %Lindevoll’s Chayton
Black silver spotted ns 24Foundation Top 5: 52 %Blue with white (as 09)
HCM-DNA-Neg: N/NHCM-DNA-Neg:N/N
SMA : N/NSMA: N/N
PK-Def: N/NPK-Def: N/N
HCM Screening :NormalHCM Screening : Normal
HD : NormalHD : Good (OFA)

Forventede farger :

Gutter og jenter: n- sort, ns- sortsølv, n 22- sortsølv tabby, ns 22 sort sølv tabby, n 24, sort sølv spotted, ns 24 sort sølv spotted alle med eller uten hvit.

Ems Liste forklaring for EMS kode (fargekoder)

2023

Kull sammen med Lindevoll`s

Mulige farger gutter og jenter : n – sort, ns- sort smoke, a- blå, as – blåsmoke

Lindevoll’s Nefertiti Silver-Beach Sev
Svart Smoke nsCloner: 21,2 %Svart Smoke ns
HCM-DNA-Neg: N/NFoundation Top 5: 51,5 %HCM-DNA-Neg : N/N
Pk-def: N/NCOI : 6, 17 %Pk-Def: N/N
SMA: N/NSMA : N/N
HCM Screening : 2022HCM Screening : 2022
HD : 2022HD : 2022
…………………..Dette kullet kommer i 2023 …………………Patella : 2022

Outcross litter

Føniks Paws Dynasty Fallon

Forventede farger :

Føniks Paws Dynasty FallonTrollungen 666
Sortskilpadde shaded, fs 11Cloner: 18,2 %Rød tigrèt med hvit, d 09 23
HCM-DNA-Neg: N/NFoundation Top 5 : 43 %HCM-DNA-Neg : N/N
SMA: N/NCOI : 4,82 %SMA : N/N
PK-def : N/NPk-Def: N/N
HCM Screening : 2022HCM Screening: 2022
HD : 2022HD: 2022
Dette kullet kommer i 2023

Gutter: n, a, n22, n23, a22, a23, d, e, d22, d23, e22, e23, ns, as, ns22, ns23, ns11, as22, as23, as11, ds, es, ds22, ds23, ds11, es22, es23, es11, ny 22, ny 23, ny11 med og uten hvit

Jenter : d, e, d22, d23, e22, e23, f, g, f22, f23, g22, g23, ds, es, ds22, ds11, ds23, es22, es23, es11, fs, gs, fs22, fs23, fs11 gs22, gs23, gs11, dy22, dy23, dy11, dy med og uten hvit

Liste over EMS Koder :(Fargekoder)

Outcross Litter :

HunnkattHannkatt
Farge : ns 25Farge : n 25
HD : FriHD : Fri
HCM : FriHCM : FRI
Pk-Def: FriPk-Def : Fri
Sma : FriSma :Fri

Kullets verdier :

Cloner: 20,8 %
Foundation Top 5 : 47,4 %
Innavl 5 generasjoner : 0%
Total innavl : 5,73
Mulige farger: n 25, sort ticka, ns 25, sortsølv ticka, a 25, blå ticka, as 25 blåsølvticka

Outcross Litter

Novus er en foundation katt fra USA, dette kullet er noe vi virkelig ser på med spenning på å få følge videre om vi er heldige å få dette til .

Lindevoll`s Sylvia RacoonParker Novus Of MCFP
Farge : ns 22Farge : e
HD : 1: 1 HD : 2023
HCM : FriHCM : 2023
Kullets verdier :
Cloner. 8,11 %
Foundation Top 5 : 20,2 %
Innavl total : 0 %
Innavl 5 generasjoner: 0 %