Polypper og ørebetennelse

Ørebetennelse : Katter i alle aldre kan få ørebetennelse, men om katten har diabetes, allergier eller svekka imunforsvar er faren større for at den også kan utvikle ørebetennelse. Utekatter som blir smitta av øremidd er også utsatt for å utvikle ørebetennelse.

Anatomi av kattens øre.

Symptomer:

 • Klør seg på øret eller gnir øret i bakken.
 • Unormal lukt fra ørene
 • Rødhet og irritasjon i huden på innsiden av ørene
 • Smerte ved berøring av ører
 • Skorper eller hårtap rundt ørene, som regel på grunn av kløe
 • Hevelser i ørene
 • Balanseforstyrrelser
 • Redusert hørsel
 • Risting på hodet eller skeiv hodeholdning
 • Synlig ørevoks i ørene, ofte brunlig til gult

Årsaker til ørebetennelse: er som regel en overvekst av bakterier eller sopp i kattens ører. Dette henger ofte sammen med andre underliggende årsaker som feks :

 • Fremmedlegeme i øregangen
 • Overedreven hårvekst, fukt eller voks i ørene
 • Opphopning av ørevoks i øregangen
 • Øremidd
 • Polypper eller svulster i øregangen
 • Underliggende allergier

Et menneskeøre har en horisontal øregang, kattens øregang er mer vertikal, som derfor kan det lettere bli opphopning av voks og fukt som igjen kan føre til betennelse og nevnte symptomer.

Cellene inne i øregangen produserer olje og voks, som sammen med hår, fuktighet og annet materiale kan gi godegrovilkår for bakterier og sopp. Det vil da oppstå en betennelsestilstand.

En frisk øregang er i utgangspunktet selvrensende, men ved ørebetennelse vil denne mekanismen kunne forsinkes eller stoppe helt opp.

Det finnes tre typer ørebetennelse som katter kan få.

Ytre øredel : ortitis externa

Midtre øredel : ortitis media

indre øredel : ortitis interna.

Det vanligste er betennelse i ytre og midtre del ,indre del kan ubehandlet føre til døvhet og balanseproblemer for katten.

Veterinæren vil ta en prøve av øret for å se om det er sopp, bakterier eller øremidd og gi behandling ut ifra hva som har gitt problemene.

Indre, midtre og ytre øre på katt.

Polypper i øret hos katt : hos dyr med kronisk ørebetennelse kan dette få store problemer for dyret om det er hund eller katt, og det kan dannes polypper og blomkål lignende vekster i huden på ørets innside. Og på katter kan disse vekstene komme ut i nesehulen og gi store pusteproblemer.

Symptomer :

 • snue
 • tung og pipete pust
 • nyser og hoster
 • skeiv hodeholdning
 • balanseproblemer
 • Man har også som oftest en infeksjon med mulig synlig væskende øre.

Noen ganger må man få bukt med bakterier i øret før man evt kan sette igang med en operasjon og behandling av polyppene.

Polyppene kommer fra slimhinnen på katten i den vannrette delen av katten sin ytre øregang.Noen ganger er det også godartede polypper som da ikke tilsier kreft.

Det er kun en måte å behandle polyppene på og det er ved operasjon.