Hva er disse clonene?

Klonene er avkom etter Polly Adeline og Sonkey Bill, disse avkomma var så like at de ble omtalt som klonene. Disse avkomma ble veldig populære og det ble ført linje og matadoravl på de i flere generasjoner. Dagens Maine Coon har ca 35% av genmaterialet sitt ifra disse klonene.

Hos FIFe kalles foundation kattene for noviser, dette er katter som ikke har kjente forfedre, men som er blitt vist frem på utstilling og godkjent som rase innenfor Maine Coonen og blir da ført inn i stambøkene.

Det finnes ett fåtall oppdrettere idag som enda henter inn disse foundation/novise kattene. De gjør ett viktig arbeid for å kunne fortsette å holde en lav innavlsgrad også i fremtiden for vår rase.

Tanstaafl Polly Adeline of Heidi Ho og CH Heidi Ho Sonkey Bill clonenes forfedre.

Polly og Bill har totalt 17 kjente avkom fordelt på 7 kull, dagens Maine Coon kan ofte spores tilbake til disse to. Her er bilder av noen av avkommene etter Polly og Bill

Forskjell på verdier mellom Show linjer og Outcross linjer, en av våre show katter står først og en av våre outcross katter står etterpå.

Top 5 Foundation 72, 5% 36,2%
Top 3 Foundation 57,5% 27,1%
Top 2 Foundation 41, 6% 18,2%
Cloner 37, 6% 13,7%
Total Innavl 15, 6% 3,31%
Innavl 10generasjoner 0,639% 0,314%